Dette er en historie, jeg udfordrede mig selv til at skrive om i nogen tid. Hvis du er en babyboomer, kan du huske at tage en ekskursion til en af ​​disse. Da jeg voksede op i New England, hørte jeg ofte historier fra mine slægtninge om de store atomkraftværker, der engang stod i nordøst og forsynede os med energi. Det eneste bevis, jeg havde med mig, var de historier og folklore, som jeg ofte hørte fra min barndom ved middagsbordet og høytidssamlingen. Det sværeste ved fremtidige generationer, der forsker i dette emne i New England’s historie, er selve mystikken, de…


Ben Kleschinsky

Independent writer outside of Boston.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store